Đổi thưởng

THÔNG TIN ĐIỂM THƯỞNG

VEGAS EMPIRE xin được giới thiệu Chương trình điểm thưởng mới năm 2017, nhằm cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của Quý khách suốt thời gian qua.

Chương trình này là một trong những chương trình nhằm đề cao lợi ích tốt nhất và mang lại trải nghiệm thú vị với những món quà tinh tế mà VEGAS EMPIRE dành tặng cho Quý khách.

CÁCH THỨC THAM GIA

Ngay sau khi tài khoản được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động thiết lập tài khoản điểm thưởng cho Quý khách ngay lập tức.

TÍCH LŨY VÀ QUY ĐỔI

Kể từ ngày 17/10/2017, điểm thưởng của Quý khách sẽ được áp dụng cách tính phương thức mới như sau: Hệ thống sẽ dựa vào khoản tiền nạp và tổng tiền cược mà cập nhật số điểm thưởng Quý khách đã đạt được.

Điểm thưởng có thể tích lũy mãi mãi. Nhưng không được quy đổi thành tiền mặt, chỉ có thể quy đổi thành hiện vật quà tặng trên VEGAS EMPIRE.

Điểm thưởng chỉ có giá trị với tài khoản của chính thành viên đó, không được phép chuyển nhượng và kết hợp điểm thưởng của bất kỳ tài khoản thành viên khác.

QUYỀN BẢO MẬT RIÊNG TƯ

Bộ phận liên quan sẽ liên hệ và yêu cầu Quý khách cung cấp những thông tin cá nhân liên quan như họ tên, địa chỉ lưu trú, điện thoại liên hệ, ngày tháng năm sinh và địa chỉ email đang hoạt động để xác nhận về việc chuyển phát quà tặng.

Nếu Quý khách không cung cấp các thông tin đã yêu cầu, thì VEGAS EMPIRE sẽ không đảm bảo quà tặng có thể vận chuyển đến tận tay của Quý khách.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀN KIỆN

Sự tham gia của Quý khách được xem như là đã hoàn toàn chấp nhận những điều khoản và điều kiện của Chương trình tích lũy và quy đổi điểm thưởng này.

Chương trình điểm thưởng sẽ không được áp dụng khi Quý khách tham gia bất kỳ Chương trình khuyến mãi đang diễn ra của VEGAS EMPIRE.

Bất kỳ những hành vi gian lận, lâp tức sẽ bị đình chỉ tư cách tham gia Chương trình điểm thưởng này. Đồng thời, điểm thưởng sẽ bị khấu trừ và khóa tài khoản.

VEGAS EMPIRE có quyền chấm dứt và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện được qui định trong Chương trình quy đổi điểm thưởng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

ĐIỀU KHOẢN ĐỔI THƯỞNG

VEGAS EMPIRE có quyền thay đổi và sửa đổi các điều kiện sử dụng trong Chương Trình Điểm Thưởng bất cứ lúc nào.

Thông tin cập nhật về điểm thưởng: Kể từ ngày 1/7/2016, tích lũy điểm thưởng chỉ được áp dụng cho các thành viên của VEGAS EMPIRE. Các thành viên sẽ bắt đầu tích lũy điểm thưởng dựa trên tổng số tiền đặt cược hợp lệ tại các trò chơi.

Nếu thành viên có hành vi gian lận và tham gia các hoạt động bất hợp pháp khi sử dụng trang web và Chương Trình Điểm Thưởng, hoặc vi phạm điều kiện sử dụng trong VEGAS EMPIRE , VEGAS EMPIRE có toàn quyền quyết định duy nhất đình chỉ va hoặc khóa tài khoản của quý khách và các tài khoản liên quan khác.

Khi tài khoản đã được tạo thành công thì quý khách sẽ tự động trở thành thành viên của chương trình điểm thưởng VEGAS EMPIRE.

Điểm Thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt, quý khách chỉ có thể quy đổi thành hiện vật.

Thành viên có thể tham gia bất kì chương trình khuyến mãi đang diễn ra trong Chương Trình Khuyến Mãi và/hoặc trừ khi có quy định khác về điều kiện đủ tham gia trong Điều Kiện Sử Dụng của Chương Trình Điểm Thưởng.

Điểm thưởng của quý khách sẽ được tính và chuyển vào tài khoản điểm thưởng. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Điểm Thưởng để kiểm tra số điểm thưởng và lịch sử giao dịch.

Các điểm thưởng của quý khách được tính hàng tuần và điểm thưởng sẽ cập nhật vào trong tài khoản điểm thưởng của quý khách ngay khi điểm thưởng được xác minh và phê duyệt.

ĐIỂM THƯỞNG QUY ĐỔI QUÀ TẶNG

Số điểm thưởng để quy đổi quà tặng đồ điện tử
Số điểm thưởng để quy đổi quà tặng smartphone
Số điểm thưởng để quy đổi quà tặng Laptop – Tablet
Số điểm thưởng để quy đổi quà tặng phụ kiện – thời trang